SketchPaint – Návod na použitie

PRÍPRAVA povrchu

 • Plocha, na ktorú sa bude maľovať, musí byť čistá, bez prachu, suchá, hladká, bez zbytkov mastnoty a čistiacich prostriedkov.
 • Odstráňte praskliny a nerovnosti na povrchu brúsnym papierom.
 • Lesklé alebo pololesklé povrchy by mali byť prebrúsené brúsnym papierom.
 • Povrch umyte čistou, vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.
 • Okraje plochy, na ktorú sa bude maľovať, zakryte krycou páskou.

Aplikovanie základného náteru

 • SketchPaint sa môže aplikovať priamo na mierne savé povrchy, ako sú drevo, MDF, sadrokartón a MagnetPaint. Vysoko nasiakavé drevené a minerálne povrchy musia byť upravené vhodným základným náterom.
 • Pred aplikáciou SketchPaint naneste 2-3 vrstvy bielej základnej farby na tmavé alebo farebné plochy.
 • Pri použití SketchPaint
 • Transparent, začnite najskôr rovnomerným vymaľovaním plochy farbou podľa vášho výberu, a potom aplikujte SketchPaint Transparent.

Príprava plochy a náradia

 • SketchPaint by mal byť aplikovaný použitím krátkeho valčeka. Pred použitím odstráňte uvoľnené chĺpky z valčeka opláchnutím pod chladnou tečúcou vodou.
 • Použite iba jeden valček a jednu misku na jednu plechovku SketchPaint; takto predídete skontaminovaniu čerstvej farby stvrdnutou.
 • Oddeľte dve plechovky a nalejte celý obsah menšej plechovky do väčšej a dôkladne premiešajte počas doby troch minút. Nechajte stáť po dobu piatich minút, až kým väčšina vzduchových bubliniek nezmizne.  Ak je to nutné, obsah môžete zriediť maximálne do 10% čistou vodou.
 • NIKDY NEMIEŠAJTE TÚTO FARBU S INOU FARBOU.

Aplikovanie SketchPaint

 • SketchPaint musí byť aplikovaný maximálne do jednej hodiny od zmiešania obsahu v plechovkách. Tento čas môže byť výrazne znížený, ak sa farba nanáša v teplých a dobre vetraných priestoroch.
 • Dobre si namočte valček a valcujte až úplne k okrajom plochy, ktorú chcete zakryť. Štetce by nemali byť použité.
 • 0,5L postačuje na pokrytie plochy 3 m2 v jednej vrstve.
 • Ak upravujete veľkú plochu, použite na každú vrstvu nový valček, misku aj plechovku.
 • Maskovacia páska sa musí odstrániť do jednej hodiny po aplikácii; alebo prerezať okraj maskovacej pásky pomocou zlamovacieho noža a až potom odstrániť.
 • SketchPaint BUDE ÚPLNE SUCHÝ PO 24 HODINÁCH, ALE MUSÍTE POČKAŤ MINIMÁLNE 5 DNÍ PRED PÍSANÍM NA POVRCH, ABY SA ZAISTILO, ŽE JE MAĽBA ÚPLNE PRIPRAVENÁ.

Údržba vášho SketchPaint

 • Na SketchPaint odporúčame používať Sketch Marker Pens. Najprv otestujte ostatné značky na nezmazateľnosť.
 • Použite Sketch Cleaner Spray na odstránenie ťažkých škvŕn. Nikdy nepoužívajte chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky na vyčistenie plochy.