SketchPaint – Průvodce úplnou instalací

Příprava povrchu   

 • Malovaná oblast musí být čistá, hladká, bez prachu, mastnot a nečistot.
 • Odstraňte odlupující se barvu a obruste povrch pomocí brusného papíru.
 • Lesklé nebo polo-lesklé povrchy je také nutné zdrsnit brusnými papírem.
 • Vyčistěte povrchy za použití čistého vlhkého hadříku a nechte je opět uschnout.
 • Odstraňte lepící pásku ze stěny pro malování.

Podmalování povrchu

 • Nejprve je nutné použít základní nátěrovou barvu na nerovný povrch.
 • Na tmavé nebo barvené povrchy je nutné použít dvě nebo tři vrstvy bílé emulze před použitím SketchPaint White.
 • Při použití SketchPaint Transparent, začněte rovnoměrným malováním stěny barvou podle vašeho výběru před použitím SketchPaint Transparent.

Příprava vaší stěny a nářadí

 • SketchPaint by se měl natírat pomocí krátkého válečku.Odstraňte z něj uvolněná vlákna tím, že ho propláchnete pod tekoucí vodou.
 • Používejte pouze jeden váleček a tácek pro barvu SketchPaint; zabráníte tak ztvrdnutí barvy a znečištění čerstvé barvy.
 • Otevřete dvě plechovky a nalejte celý obsah malé plechovky do větší plechovky a důkladně je promíchejte po dobu asi tří minut. Nechte pět minut ustát, než se ztratí většina vzduchových bublin. Je-li to nutné, můžete jí zředit na maximálně 10% za použití čisté vody.
 • TUTO BARVU NIKDY NEMÍCHEJTE S JINOU BARVOU.

Použití SketchPaint

 • SketchPaint se musí použít maximálně do hodiny po smíchání obou plechovek. Tuto dobu je možné zkrátit při aplikaci v teplém a dobře větraném prostředí.
 • Dobře naneste barvu na váleček a rolujte směrem vzhůru až k okraji stěny, kterou chcete malovat. Není vhodné používat malovací štětce.
 • Maximální pokrytí je 3m² na 0.5L plechovky na jeden nátěr.
 • Při malování velké plochy si připravte nový váleček a tácek a další plechovku si rozdělejte dostatečnou dobu předtím, než vypotřebujete současnou.
 • Lepící pásku je nutné odstranit do jedné hodiny po aplikaci; ořízněte hranu pásky nožem a odlepte ji.
 • SketchPaint BUDE ZA 24 HODIN NA DOTEK SUCHÁ, ALE NEŽ ZAČNETE NA POVRCH PSÁT, MUSÍTE POČKAT MINIMÁLNĚ 5 DNÍ, AŽ BARVA DOSTATEČNĚ vytvrdne.

Údržba SketchPaint

 • Doporučujeme používat pera SketchMarker na SketchPaint. Vždy si nejprve otestujte pera ostatních značek, že jsou smazatelná.
 • Používejte sprej SketchCleaner pro odstranění rezistentních skvrn. Nikdy nečistěte chemickými nebo abrazivními prostředky.