Μαγνητική ταινία 3 μέτρα

Μαγνητική ταινία σε ρολό (3 μέτρα)