Продукти > бои > Боя за бели дъски

Със SketchPaint повърхността Ви за писане и сухо изтриване е стилно интегрирана в стените на Вашия дом. Създайте свое собствено изкуство, напишете любимите си цитати или оставете децата си да открият скритите в тях художници.

SketchPaint – Боя за бели дъски Прозрачен 1 L

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Прозрачен 0.5 L Мат

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Прозрачен 0.5 L

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Прозрачен 1 L Мат

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Бял 1 L Мат

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Бял 1 L

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Бял 0.5 L Мат

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...

SketchPaint – Боя за бели дъски Бял 0.5 L

SketchPaint дава неограничена свобода на вашата креативност! Пишете, рисувайте и споделяйте, където искате, у...